Veehouder De Wit

Veehouder de Wit

Vader en zoon Gijs en Jan Dirk de Wit uit Hazerswoude-Dorp zijn vooruitstrevende agrariërs, waren zij in 2006 de eerste…